รหัสนักศึกษา
รหัสบัตรประชาชน
 
1. ผู้ที่จะสามารถเป็นสมาชิกเว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้ จะต้องเป็น ศิษย์เก่า มวล. ที่จบการศึกษาแล้วเท่านั้น
2. ผู้ที่จะทำการลงทะเบียนจะต้องเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนที่สำคัญ ได้แก่ รหัสนักศึกษา, เลขที่บัตรประชาชน
3. เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้ว จะสามารถเรียกดูและปรับปรุง ข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลการศึกษา, ข้อมูลการทำงาน ได้