ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมบริจากโลหิต เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบรอบปีที่ 30

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมบริจากโลหิต เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบรอบปีที่ 30 ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ โถงล่างอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์