0%
0%
0%
0%
0%
ขอเชิญชวนเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565
ขอเชิญชวนเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565
ตุลาคม 18, 2022
ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อศิษย์เก่าเพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 ตามที่ งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา กำหนดใ...
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมบริจากโลหิต เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบรอบปีที่ 30
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมบริจากโลหิต เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบรอบปีที่ 30
มีนาคม 8, 2022
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมบริจากโลหิต เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบรอบปีที่ 30 ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมบริจากโลหิต เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบ...
เสื้อประดู่รวมช่อมวลคืนสู่เหย้าครั้งที่2
เสื้อประดู่รวมช่อมวลคืนสู่เหย้าครั้งที่2
ธันวาคม 11, 2021
 ข่าวดี!! สำหรับผู้ที่ได้สั่งจองเสื้อ "ประดู่รวมช่อ มวล. คืนสู่เหย้า ครั้งที่ 2" ที่ประสงค์จะรับเสื้อด้วยตนเอง สามารถมารับเสื้อได้ ณ ห้องสำนักงานส่วนกิจการนักศึกษา 2 ชั้น 2 อาคารไทยบุรี...