ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด..
  วันที่ประกาศ : 06/11/2555

ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ  

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดด..
  วันที่ประกาศ : 06/11/2555