หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การแต่งกายของบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

การแต่งกายของบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

http://www.youtube.com/watch?v=Hd_Exp8yNRU&feature=youtu.be