หน้าหลัก > ข่าวรับสมัครงาน > บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CP) รับสมัครงาน

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CP) รับสมัครงาน

ขอเชิญบัณฑิต และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ , เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ และ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ร่วมสมัครงานกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CP ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 2 ชั้น 1 อาคาร ศูนย์บรรณสารฯ
ผู้สนใจมาลงชื่อได้ที่พี่ภคนิตย์ สำนักงานสหกิจศึกษา โทร. 0-7567-3181 ค่ะ