ติดต่อเรา

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80161

โทร. +66-7567-3165 แฟกซ์ +66-7567-3146

e-mail :  wu_alumni@wu.ac.th