ข้อมูลศิษย์เก่า รหัส 45111978

ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา
45111978
กลับ
ชื่อภาษาไทย
นายธีระ  วรรณขามป้อม
ชื่อภาษาอังกฤษ
Mr.Theera  Vankampom
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
สำนักวิชา
สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (School of Allied Health Sciences and Public Health)
สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ (Bachelor of Science Program in Medical Technology)
ข้อมูลการทำงาน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน :
โรงพยาบาลชุมแพ
ที่ตั้งเลขที่ :
-
หมู่ที่ :
-
อาคาร/ตึก :
-      ชั้น : -
ตรอก/ซอย :
-
ถนน :
-
ตำบล/แขวง :
ชุมแพ
อำเภอ/เขต :
ชุมแพ
จังหวัด :
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
40130
โทรศัพท์ :
- โทรสาร : -  
อีเมล์:
-